093 8083159 peerada2808@gmail.com
ยื่นวีซ่าวันที่ 7/12/2021

ยื่นวีซ่าวันที่ 7/12/2021

วันนี้พี่ๆทั้งหมด 59 ท่านยื่นวีซ่าพร้อมรอเดินทางวันที่ 14/12 งานสร้างสนามบินเถากยวน ท่านใดสนใจ หางานไต้หวัน เปิดรับชุดสองนะคะ...
บรรยากาศส่งลูกค้าเดินทาง งานสร้างสนามบินเถาหยวน วันที่ 14/12/21

บรรยากาศส่งลูกค้าเดินทาง งานสร้างสนามบินเถาหยวน วันที่ 14/12/21

ก่อสร้างสนามบินเถาหยวนเดินทางแล้ววันที่ 14/12/21 หนุ่มๆต่างดีใจมากที่ได้เดินทางสู่ไต้หวัน ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ สนใจ หางานไต้หวัน พร้อมเดินทางกับเรา...