093 8083159 peerada2808@gmail.com

หางานไต้หวัน

ทำงานต่างประเทศง่าย ๆ กับบริษัท หางานไต้หวัน บิ๊กวันอินเตอร์เนชั่นแนล ช่วยให้คุณมีรายได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม !!

ซึ่งในประเทศไทยในเวลาขณะนี้นั้นกำลังการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆถดถอย ทำให้แรงงานตกงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งหางานทำลำบากมากขึ้น แรงงานคนไทยจึงจำเป็นต้องมองหาโอกาสงานประเทศอื่นๆซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุด และยังมีรายได้มากกว่าออยู่ประเทศไทยเป็นเท่าตัว

หางานไต้หวัน สามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้และมีเงินเก็บในธนาคาร ซึ่งต่างจากอยู่ในประเทศไทยมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายหรือรายจ่ายเดือนชนเดือน หางานไต้หวัน มีอนาคตมากกว่าในไทย ไปทำงานไต้หวันเป็นทางออกให้แรงงานไทยเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง โรงงานอุสาหกรรมหรืองานก่อสร้าง ประเทศไต้หวันนั้นได้เจริญและพัฒนาก้าวไกลเกิดจากการที่ได้มีการประยุกต์ระบบการทำงานหรือการทำธุรกิจให้เข้ากับเทคโนโลยีที่กำลังมีการพัฒนาอยู่และยังไม่หยุดในเรื่องของการพัฒนาต่อไป จากการที่ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นก็กลายเป็นเรื่องการขาดแคลนแรงงานด้านของความต้องการแรงงานหรือพนักงานที่มีคุณภาพ บริษัทจัดหางานเอสพีทีบิ๊กวัน หางานไต้หวัน จัดหาแรงงานให้นายจ้างตรงตามความต้องการ และจัดหางานให้กับแรงงานไทยนายจ้างที่ดีและงานที่ดีสวัสดิการดีที่สำคัญที่สุดคือมีรายได้ที่ดีและมั่งคง.

ปัจจุบันเรื่องของงานที่ต้องการกำลังคนหรือแรงงานที่จำเป็นต่อธุรกิจนั้นก็มีการคัดเลือกกันเป็นจำนวนมากทำให้ผู้ที่ต้องการ หางานไต้หวัน ทำเพื่อหารายได้นำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตัวเองหรือครอบครัวทำให้จำเป็นที่จะต้องหางานทำ และสิ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการ หางานไต้หวัน ที่เหมาะสมกับตัวเองนั้นก็ได้มีการเปิดบริษัทหางานที่จะมีการรับคนและคัดสรรเพื่อส่งออกไปตามประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการแรงงานคนเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจ ซึ่งประเทศไต้หวันเองก็เป็นประเทศที่มีธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับสิ่งของหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นจำนวนมากจึงได้มีการก่อตั้ง บริษัท หางานไต้หวัน ขึ้นมาเพื่อที่จะทำการคัดสรรคนที่จะพร้อมไปทำงานในประเทศไต้หวัน ที่กำลังต้องการแรงงานคนเพื่อไปช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจภายในประเทศไต้หวันเจริญเติบโตขึ้นไป.

ใบอนุญาต

บริษัท หางานไต้หวัน
เอส.พี.ที.บิ๊กวันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ T 1185/2557

เงินเดือน

รับสมัครคนไปทำงานไต้หวันด่วน เริ่มปี 2023 เดือนมกราคมไต้หวันปรับเป็น 26,400 เหรียญ คิดเป็นเงินไทยได้ประมาณ 30,000 บาทตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร

รายได้ไม่รวมโอที

รายได้รวมโอทีอยู่ 35,000 ถึง 40,000
ซึ่งขึ้นอยู่กับการทำงานโอทีรายได้ก็จะ
แตกต่างกันออกไป รายได้มากหรือน้อย

ค่าคอมถูก ได้บินเร็ว

ทำงานไต้หวันถูกต้องตามกฏหมาย
ปลอดภัย แน่นอนสามารถตรวจสอบ
กับกรมแรงงานได้

กรมแรงงานอนุญาต

เป็นบริษัทที่กรมแรงงานอนุญาต ให้จัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ
ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ได้จัดส่งแรงงานไทย ไปทำงานต่างประเทศ ถึง ณ วันนี้ ด้วยจำนวนมากกว่า
6,000 คนขึ้นไป

ประเทศไทยแรงงานตกงานเป็นจํานวนมาก

ซึ่งหางานทำลำบากมากขึ้น แรงงานคนไทย จึงจำเป็นต้องมองหาโอกาสงานประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ไปต่างประเทศมีอนาคตมากกว่าในไทย

ไปทำงานไต้หวันเป็นออกให้แรงงานไทยเป็น ทางเลือกอีกทางหนึ่ง โรงงานอุสาหกรรม หรืองานก่อสร้าง

มีรายได้มากกว่าออยู่ประเทศไทย

สามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้และ มีเงินเก็บในธนาคาร ซึ่งต่างจากอยู่ ในประเทศไทยมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย

ประเทศไต้หวันเจริญและพัฒนาก้าวไกล

เกิดจากการที่ได้มีการประยุกต์ระบบการทำงาน หรือการทำธุรกิจให้เข้ากับเทคโนโลยีและยัง ไม่หยุดในเรื่องของการพัฒนาต่อไป

S.P.T. BIGONE

บริษัท หางานไต้หวัน เอส.พี.ที.บิ๊กวันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ทางเรานั้นได้มีการจัดทำขึ้นมาเนื่องจากในปัจจุบันภายใน ประเทศไทยนั้นเกิดอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผู้ที่มีแรงงานและฝีมือกันทั้งสิ้น จึงทำให้ บริษัท หางานไต้หวัน เอส.พี.ที.บิ๊กวันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Z

มีความคิดที่จะช่วยเหลือคนไทยที่ว่างงาน

Z

ได้มีรายได้มาเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

Z

ค่าคอมถูก ได้บินเร็ว ทำงานไต้หวันถูกต้องตามกฎหมาย

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำงานต่างประเทศง่าย ๆ กับ
บริษัท หางานไต้หวัน

ค่าคอมถูก ได้บินเร็ว ทำงานไต้หวันถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัยแน่นอน สามารถตรวจสอบกับกรมแรงงานได้